Vi moderater har i många år föreslagit åtgärder för att säkra en likvärdig tillgång till ambulans i hela Sörmland. Det är knappast likvärdigt idag när invånarna i Eskilstuna får en ambulans inom en kvart i 95 procent av fallen, och Vingåker endast i 31 procent.

Under det senaste decenniet har antalet uppdrag för ambulans ökat mer än tilldelningen av resurser. Tack vare engagerade medarbetare hålls verksamheten uppe, och i tider med få vårdplatser används många ambulanser för att flytta patienter mellan sjukhus.

Landstinget Sörmland har uttryckt målet att minst 80 procent av alla ambulans ska vara på plats inom 15 minuter när det är högsta prioritet. Det klarar man om man ser till hela Sörmland, men inte om man ser till alla enskilda kommuner. Det kan vi inte acceptera.

För fem år sedan lämnade vi in en motion om att utreda förutsättningarna för att tillhandahålla en likvärdig ambulanssjukvård i hela Sörmland. Fullmäktige röstade om vårt förslag den 4 mars 2014. En av dem som röstade emot var Björn Blid (S), vilket borde förvåna många. Ambulans kan vara skillnaden mellan liv och död.

För tre år sedan lämnade vi in en motion om att utöka tillgången till ambulans i västra länsdelen och Vingåkers kommun i synnerhet. Den 14 juni 2016 kl 17:09 röstade Caisa Sävheden-Larsson (S) emot förslaget. Frågan är varför.

Moderaterna har också försökt att utkräva ansvar av den styrande Koalitionen den 10 juni 2016 i en så kallad interpellation. Inte heller då förstod de styrande att åtgärder behövs.

Vi moderater var också drivande för att ambulansavgiften skulle ingå i högkostnadsskyddet. Utan vårt förslag skulle det inte vara verklighet idag.

Valet är nu uppenbart för alla väljare i Vingåker. Det behövs ett maktskifte i landstinget för att säkra tillgången till ambulans. Socialdemokraterna kanske accepterar att vården är ojämlik, men det gör inte vi. Vi tänker ta kampen för ambulansen i Vingåker!

Magnus Leivik (M)

Charlotte Prennfors (M)