Debatt Landstinget Sörmlands sista år blev ett år med många utmaningar. De ökande tillgänglighetsproblemen och framtiden för regionen blev de frågor som totalt dominerade landstingsvalet i september.

Nya majoriteter formades och nya koalitioner bildades. Vi kan minst sagt säga att det politiska landskapet i Sörmland har ritats om drastiskt efter valet.

Våra tre partier har varit tydliga med vilken väg vi vill staka ut för Region Sörmland under den kommande perioden. Vi vill se en mer dynamisk region där digitaliseringens möjligheter tas tillvara, samtidigt som vi ser varje individ i den sörmländska vården.

Majoriteten har valt att satsa på centraliseringens politik, där forum för diskussion och förankring med medborgarna skalats bort för att ersättas av en beslutsstruktur där enbart några få individer bär ansvaret för den verksamhet regionen utför.

Ekonomin i Region Sörmland står inför en tuff framtid. Kostnaderna har de senaste åren ökat mer än intäkterna och resultaten har för varje år krympt sedan den senaste skattehöjningen. Görs ingenting åt denna utveckling kommer sörmlänningarna tyvärr återigen stå inför en skattehöjning.

Det är ingenting vi önskar ska ske, men för att hindra den utvecklingen måste majoriteten ta sitt ansvar och få sjukvårdens budget i balans.

Sörmland kan under de kommande åren göra en omstart där verksamheterna får de medel som behövs för att bedriva den bästa möjliga vården, samtidigt som tillgängligheten ökar och fler sörmlänningar får vård i tid jämfört med i dag. Detta kräver dock ett öppet sinne för att prova nya saker, våga se sanningen i vitögat och tänka framåt.

Våra partiers gemensamma förslag om en nära primärvård med husläkare som du kan träffa både digitalt och fysiskt, samt ökade satsningar på personalen i form av bättre arbetsmiljö och mindre stress tror vi är vägen framåt för regionen. Genom ett idogt arbete med fokus på kostnadsutvecklingen kan vi även stoppa den hotande skattehöjningen och ha pengar över till att bygga ut verksamheten.

Vi ser positivt på regionens framtid, vi hoppas nu även att de styrande partierna lyckas vända skutan i tid.

Gruppledare