Moderaterna talar ofta om att våra gemensamma resurser ska gå till kärnverksamhet och att allt utöver detta ska skötas av andra aktörer och/eller av ideellt arbete. Men vad är då kärnverksamhet?

Under den här mandatperioden har jag haft förtroendet att vara ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. En nämnd vars ansvar är badhuset, fritidsgården, biblioteket, att bedöma inkomna ansökningar om föreningsbidrag, evenemangsbidrag och sponsring med mera. Alla dessa verksamheter och aktiviteter skapar ett stort mervärde och samhörighet för Vingåkers kommuninvånare och föreningar och detta vill Moderaterna i besparingsiver ta bort.

Sedan säger man att vi lägger miljoner på olika kulturevenemang, en sanning som får stå för Anna Leijon. Kultur- och fritidsnämnden förfogar över 2,7 procent av kommunens totala budget och ur denna finns det 175 000 kronor till evenemangsbidrag. Vidare uttrycker Moderaterna att ett demokratiskt fattat beslut om att låta renovera Sävstaholms slott är fel.

Istället för att se vilka förutsättningar ett upprustat slott kan ge Vingåkers kommuninvånare och besökare vill man i besparingsiver låta bli.

Upplevelseenheten har gjort ett fantastiskt arbete i att arrangera aktiviteter och evenemang. I samverkan med bland annat Scenkonst Sörmland, Vingåkers företag och föreningar har det erbjudits en mängd omtyckta och välbesökta evenemang, till exempel olika familjeföreställningar, utomhusbio, projicerade storbildssändningar från fotbolls-VM. Upplevelseenheten har också ansökt och blivit beviljade bidrag för att skapa olika slags lovaktiviteter.

Vingåkers kommun har kunnat stoltsera med välfyllda sport-, påsk- och sommarlovsprogram för kommunens barn och ungdomar och därmed kunnat erbjuda en meningsfull, rolig och lärorik lovverksamhet.

Jag tycker att Moderaterna istället för att hoppa på duktiga, hårt arbetande tjänstemän borde vara mer delaktiga i kommunens kulturarbete. Att kritisera som Anna Leijon gör är lågt, mycket lågt.

I min värld är erbjudandet av ett rikt kultur- och fritidsliv i högsta grad en kommunal angelägenhet och således en del i den kärnverksamhet som våra gemensamma resurser ska användas till.

Caisa Sävheden Larsson (S)

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden