I den bästa av världar skulle djuren kunna leva fritt i det vilda – ohotade. Men vi lever tyvärr inte i den bästa av världar i dag. På grund av människan hotas den biologiska mångfalden och djurarter av utrotning. Att delfinerna skulle må bättre i haven stämmer kanske i teorin, i verkligheten dör tusentals delfiner varje år av fiskenät, plast och föroreningar.

Djurparkens roll har förändrats drastiskt de senaste åren. Vi är inte bara ett besöksmål. I dag är våra viktigaste uppdrag att sprida kunskap, bedriva forskning och bevara den biologiska mångfalden. Våra delfiner har bland annat spelat en viktig roll i olika forskningsprojekt, och just nu används kunskaper från just vårt delfinarium för att rädda vilda delfiner från drunkning utanför Sydamerikas kuster.

Vi tror att om man upplever våra fantastiska delfiner, kommer man göra allt för att skydda deras vilda släktingar som drabbas av människans framfart i haven. Debattören beskriver även hur delfiner fångas in i det vilda. Vår äldsta hona är viltfångad för länge sedan, men inga andra av våra delfiner kommer från det vilda. Vi håller med om att inga delfiner ska viltfångas i dag. Kolmården drev under 1990-talet på för att införa en lag som förbjöd all fångst av delfiner till europeiska delfinarier. Det är nu reglerat i EU – inga delfiner får fångas, vilket är mycket positivt.

Vi skulle aldrig låta våra djur fara illa. Delfinerna i vårt delfinarium har ständig omvårdnad och aktivering, har ett rikt socialt liv och många har dessutom nått en mycket ansenlig ålder på över 40 år. En vanligt förekommande fördom är också att vi tvingar våra delfiner till att göra konster, vilket så klart inte stämmer. De beteenden som våra djur utför genom träning är frivilliga, på djurens villkor och bygger på en djup och långvarig relation mellan tränare och djur. Våra delfiner kan simma fritt mellan de olika bassängerna och väljer själva om de vill vara med under vår delfinföreställning "Life" eller inte. Föreställningen belyser de stora problem som våra hav står inför och vi vill att den ska fungera som en ögonöppnare för alla våra besökare.

Och inga blir lyckligare än vi, den dagen djuren i det vilda kan leva i harmoni med oss människor – ohotade.

Rickard Sjödén

Djurvårdare och informationsansvarig på Kolmården.