Den frihet att köpa och sälja varor och tjänster utan dyra tullavgifter, som EU har gett oss, har stärkt Sveriges konkurrenskraft. Det har blivit allt enklare och billigare att göra affärer med andra EUländer. Svenska företag har tillträde till en marknad med över 500 miljoner konsumenter i stället för bara de drygt 10 miljoner som finns i vårt land. Det skapar fler jobb i Sverige, vilket bidrar till tillväxt och konkurrenskraft och i förlängningen till ökade skatteintäkter som kan finansiera vår gemensamma välfärd.

Om Sverige skulle ställa sig utanför det europeiska samarbetet skulle många jobb riskeras. I dag är arbetslösheten i Katrineholms kommun 9,9 procent vilket kan jämföras med medelvärdet i hela landet som är 7 procent.

Varje arbetslös person måste ses som ett misslyckande. Men utan ett medlemskap i EU riskerar ännu fler, inte färre, Katrineholmsbor att bli arbetslösa. Medan andra partier är skeptiska till det europeiska samarbetet vill vi i stället ha mer samarbete, inte minst för jobben och välfärdens skull. Trygga jobb och stark välfärd skapar vi inte var och en för sig. Trygga jobb och stark välfärd skapar vi tillsammans. Därför säger vi i Liberalerna ja! till Europa.