Debatt Katrineholms-kuriren skriver den 28 mars om förslaget från sörmländska socialdemokrater att ge Julita status som UNESCOs världsarv. Och det är inte omöjligt att Julita gård har värden som gör det lämpligt att upphöjas till världsarv.

Men att uttala en vilja att människor världen över ska vallfärda till Julita framstår inte som speciellt seriöst med hänsyn till de klimatförändringar vi är mitt uppe i, och inte minst om man tror att turister ska flyga till Sverige för att besöka Julita. Att tro att vi i framtiden kan resa som förr är inte trovärdigt.

Ett sätt att göra besöket på ett eventuellt framtida världsarv i Julita, skulle möjligtvis kunna vara med teknikens och datorns hjälp. I sammanhanget får vi då inte glömma bort att även internet bidrar till klimatförändringarna. I jämförelse med fysiskt resande är dock kontakter över nätet betydligt mer resurssnåla.

Artikeln om Julita som världsarv kan tyckas vara ett trivialt exempel. Men tyvärr speglar det i mångt och mycket den syn som kommunledningen har på den framtida samhällsutvecklingen.

Flera insändarskribenter har under senare tid med rätta påpekat att politiker inte tar sitt ansvar och inte tycks bry sig om de pågående klimatförändringarna och de effekter de för med sig. Tyvärr är det alltför sant.

I Katrineholm är den styrande majoriteten mer bekymrad över att en handfull EU-migranter ber om pengar för att klara sitt uppehälle än de reella problem vi borde lägga kraft och energi på att motverka. Miljöpartiet tycker att Katrineholms kommun borde göra mycket mer för att lindra effekterna av de klimatförändringar vi redan nu drabbas av. Detta har vi pekat på i såväl förslag till budget som kommunplan och i en långt rad artiklar.

Miljöpartiet de Gröna är det minsta partiet i Katrineholms kommunfullmäktige under mandatperioden 2019-2022. Detta är vi väl medvetna om, men vi är också medvetna om att vi är bärare av ett budskap som blir alltmer aktuellt för var dag som går, nämligen nödvändigheten av att på ett radikalt sätt ställa om samhället för att motverka effekterna av de klimatförändringar vi redan ser tydliga effekter av.