Det är oroväckande, eftersom nyföretagandet i landet har tappat fart. Hittills i år har 10 procent färre nya företag startats i Södermanland än under samma period i fjol. I fjol föll nyföretagandet i Sverige för första gången sedan 2013.

Att sätta företagarfrågorna på sparlåga i det läget är skadligt. Oavsett hur riksdag och regering ser ut efter valet behöver Sverige arbeta aktivt för att fler ska våga ta steget till företagande och kunna bli morgondagens jobbskapare.

Här är fem förslag på hur nästa riksdag tar vara på innovationskraften:

Digitalisera ännu mer

Digitala verktyg har revolutionerat småföretagares vardag. Myndigheter som Bolagsverket, Skatteverket och länsstyrelserna behöver tydliga uppdrag att satsa på användarvänliga digitala tjänster som harmonierar med varandra, direkt i telefonen.

Sänk kostnaderna för att anställa

Många små företag vill anställa fler, men avstår för att kostnaderna är för höga. Gör den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna för enmansföretag permanent och utöka den till att gälla alla små företag.

Öka tryggheten för småföretagare

Företagare har fortfarande betydligt sämre skyddsnät än anställda. Det är gammalmodigt och orättvist, och leder till att många innovativa företagsidéer aldrig blir verklighet. Grundskyddet för företagare måste stärkas.

Säkra tillgången på kompetens

Små och medelstora företag har i dag stora svårigheter att hitta rätt kompetens, inte minst utanför storstäderna. Det bromsar tillväxten i Sverige och leder till att färre anställs. Utbildningar behöver matchas bättre mot företagens verkliga behov, och då krävs mer dialog.

Skapa fler möjligheter till finansiering

Många småföretagare är beroende av privata lån. Risken för den privata ekonomin är påtaglig och skrämmer många från att göra verklighet av sin idé. Fler finansieringsmöjligheter sänker trösklarna till småföretagslivet.

Framgångsrika, innovativa och växande företag har länge varit en del av Sveriges ekonomiska och politiska DNA. Det har gett oss levnadsstandard och välfärd i världsklass. Men sådana företag uppstår inte ur ett vakuum.

Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs