Vi vet att svensk hälso- och sjukvård är bra på mycket, men vi vet också att det finns flera problem som måste lösas. Vi socialdemokrater tar den oron på allvar. Därför gör vi historiskt stora satsningar på sjukvården: fem och en halv nya miljarder för 2018. Det ger landstingen möjlighet att satsa på viktiga områden. För landstinget Sörmland innebär det cirka 130 miljoner kronor extra.

Vi vet att en bra sjukvård bygger på tillräckligt många anställda med rätt kompetens som har goda förutsättningar att göra sitt jobb. Det måste bli bättre – villkoren är allt för tuffa för allt för många. Därför satsar vi två miljarder per år på bättre förutsättningar för sjukvårdens personal. Vi bygger också ut läkarutbildningen. Så gör vi vården bättre för dig som patient.

I dag får allt för många vänta för länge på att få vård. Därför satsar vi en patientmiljard för att du ska få en tid snabbare än idag på din vårdcentral när du behöver det, liksom till att införa patientkontrakt som ska hålla samman och underlätta vården för den som har många olika vårdkontakter.

Förlossningsvården behöver förstärkas. Du som blivande förälder ska kunna lita på att du får en plats och på att personalen hinner med att ge en bra vård, både före, under och efter förlossningen. Därför satsar vi en extra miljard per år i fem år på förlossningsvården, med fokus på mer personal och bättre arbetsmiljö.

Den psykiska ohälsan är ett stort problem i alla åldersgrupper och den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Därför förstärker vi satsningarna på psykiatrin, både på tidiga insatser och på den slutna vården, för såväl barn som vuxna.

Vi gör också satsningar på barnhälsovården. Dessutom dubblar vi det allmänna tandvårdsbidraget. Din tillgång till vård ska inte avgöras av storleken på din plånbok. Vi väljer att investera i sjukvården och i dem som jobbar i den. Det är så vi vill använda de överskott som har skapats genom tre år av ansvarsfull ekonomisk politik – inte till stora skattesänkningar.

Annika Strandhäll (S) Socialminister Monica Johansson (S) Landstingsråd Sörmland