Tyvärr så mår allt fler unga sämre, vilket leder till att fler söker sig till Barn- och ungdomspsykiatrin. Vi delar Ursulas oro för den här utvecklingen, men att påstå att inget görs är felaktigt.

Koalitionen har under mandatperioden genomfört flera åtgärder för att stärka BUP, bland annat så öppnas samtalsmottagningar i hela länet i år, utöver de fyra som redan finns. Vi har även öppnat en ny intensivenhet inom BUP som fungerar som BUP:s egen akutmottagning. Detta kombinerat med införandet av en väg in och det nya team av sjuksköterskor som ska guida ungdomarna rätt kommer att stärka upp verksamheten ytterligare och leder till att fler unga får god vård på rätt nivå snabbare. BUP gör ett fantastiskt arbete och vi är väldigt stolta över den goda vård vår personal levererar ute i verksamheten.

Monica Johansson (S), Finanslandstingsråd

Fredrik Lundgren (L), Hälso- och sjukvårdslandstingsråd