Det var länge sedan jag så intensivt önskade ett mer vuxet debattklimat. I en tid då etablerade partier gemensamt behöver stå emot den växande populismen, lyckas Strandhäll och Johansson sänka den politiska diskussionen under all värdighet. Socialdemokraterna verkar ha inställningen att ”om vi gör vårt sämsta val på 100 år så ska alla andra etablerade partier också göra det.”

Låt oss gå direkt på sakfrågan: Det finns inga politiska planer från något parti – och i synnerhet inte från Moderaterna – att sälja ut Kullbergska sjukhuset eller något annat sjukhus. Du som läsare kan nu fundera på varför Socialdemokraterna påstår något om sin motståndare som de vet inte är sant.

Låt oss vidare fundera på vilka de verkliga problemen i den sörmländska sjukvården är. Är det att ännu en privat vårdcentral har öppnat i Sörmland – eller är det de skenande vårdköerna, de växande ekonomiska underskotten i sjukvården, de rekordstora överbeläggningarna 2015-2017 eller är det den bristande arbetsmiljön som ökar beroendet av mer hyrpersonal?

De sörmländska vårdköerna har ökat med 836 procent och nu står över 2 000 sörmlänningar i operationskön. Kostnaderna för hyrpersonal har ökat för varje år under socialdemokraternas ledning. Underskotten i vården är nu en tredjedels miljard. Är det dessa problem som Strandhäll och Johansson försöker lösa? Nej, tyvärr inte. Istället baktalar de sina motståndare.

Moderaterna går i korthet till val på att försöka göra landstinget till en bättre arbetsgivare. Arbetsmiljön måste bli dräglig, lönen stå i relation till ansvaret och stressen måste minska. Då tror vi att arbetet blir lättare och smidigare, vi kan rekrytera fler medarbetare och körerna minska.

För att underlätta det vill vi på nationell nivå återinföra och utöka kömiljarden till 3 miljarder. Vi vill öka de generella statsbidragen med drygt 6 miljarder och därutöver satsa olika specialdestinerade statsbidrag på omkring 8 miljarder kronor. Sammantaget skulle det kunna ge en halv miljard till Sörmland.

Med det sagt handlar de flesta problem inte om bristande resurser, utan om bristande ledarskap. Landstinget Sörmland och sjukvården i synnerhet är i skriande behov av ett respektfullt ledarskap som ser problemen och hittar lösningar. Det här med att se det sämsta i andra, eller att hitta på dåliga saker om andra, måste få ett slut.

Vi kommer att kämpa hårt för vårdens medarbetare. De finns där för oss varje gång vi behöver dem, dag som natt. Nu är det vår tur att ställa upp för dem. Du vet vad du ska göra. Gör det senast på söndag.

Magnus Leivik (M)

Landstingsråd i opposition