Replik Anders Nord skriver i Katrineholms-Kuriren den 1 juni att Moderaterna har för uppsåt att sätta käppar i hjulen för teater-, musik- och ungdomsverksamheten som bedrivs i kommunens föreningslokaler. Så är självklart inte fallet.

Moderaterna i Vingåker vill ge föreningslivet i kommunen bästa möjliga förutsättningar att driva sin verksamhet och i den bästa av världar även utöka den.

Vad Moderaterna i Vingåker inte vill är att beslut fattas godtyckligt och i strid med gällande regler. När Moderaterna reserverade sig mot att betala ut föreningsbidrag till Folkparken i Vingåker var inte avsikten att förmå verksamheten som bedrivs i parkens lokaler att upphöra utan det gjorde vi för att Vingåkers folketspark inte uppfyller de kriterier som kommunfullmäktige bestämt att föreningar ska uppfylla för att ha rätt till föreningsbidrag.

Anders Nord tycks i sitt resonemang, precis som majoriteten i kultur- och fritidsnämnden, ha hakat upp sig på det villkor i bidragsreglerna som gäller föreningsformen.

När Moderaterna reserverade sig mot att Folkparken ska beviljas bidrag var det med grund i att de saknar flera av de förutsättningar som krävs för att beviljas bidrag, några exempel är: minst 20 medlemmar som betalar medlemsavgift, Folkparken har fyra medlemmar (delägare); verka för alkohol- och drogfrihet, alkohol serveras under flertalet event som arrangeras i Folkparken; föreningen ska vara öppen för alla, Folkparken är en andelsförening där man måste köpa in sig för att vara en del av föreningen.

Listan kan göras lång men jag tror att Anders Nord förstår att det ändå fanns fog för min oro när frågan om föreningsbidrag till Andelsföreningen Vingåkers Folkpark u.p.a. kom upp på nämndens bord.

Som politiker är jag vald av invånarna att bevaka deras intressen inom politiken. När majoriteten i Vingåkers kommun avser att fatta beslut som strider mot de regler som klubbats av kommunens högst beslutande organ, kommunfullmäktige, är det min skyldighet som förtroendevald att reservera mig.

Att ge mitt tysta samtycke skulle inte bara skada mitt förtroende hos väljarna utan det skulle även underminera kommunfullmäktiges makt och därmed hota vår demokratiska modell.