Debatt Två tredjedelar av kontorssvenskarna jobbar nu i öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor, och som alla paradigmskiften öppnar det upp helt nya problem. Men i stället för att likt Don Qiujote slåss mot väderkvarnarna bör medarbetarna på sörmländska kontor börja ställa krav på HR för att få tillgång till lösningarna på arbetsmiljöproblemen.

I östra Mellansverige finns det 750 000 förvärvsarbetande, vilket gör att uppskattningsvis över en kvarts miljon personer i regionen varje dag sitter i sitt öppna kontorslandskap.

Under våren har många medier skrivit om störningskällor, hälsorisker och produktivitetstjuvar i öppna kontorslandskap. Enligt en studie från Högskolan i Gävle sjunker produktiviteten med 66 procent när man blir störd av kontorsljud, och tekniktillverkaren Poly har tillsammans med Future Workplace gjort en undersökning som visar att 4 av 10 upplever att de alltid eller väldigt ofta blir störda på kontoret.

Den största källan till problem är buller och hög ljudvolym, och det uppkommer i huvudsak på tre olika sätt:

–Buller från ventilation och kopiator som fortplantar sig i stora rum. Headset och hörlurar med aktiv brusreducering tar bort mycket av bullret och är en billig investering för företaget för att få medarbetarna lugnare och mindre stressade.

– Samtal och spontanmöten i kontorslandskapet. Genom att tydligt avsätta ytor och grupprum för spontanmöten, och utrusta dem med rätt teknik för videomöten, flyttas längre samtal och möten från det öppna landskapet.

– Dåliga headset får medarbetare att prata onödigt högt i telefon. Effekten blir att du pratar högre eftersom hjärnan tror att inte heller den du pratar med hör dig bra. Därför upplever du att dina kollegor pratar högre när de pratar i telefon än när de pratar med skrivbordsgrannen.

Detta är arbetsmiljöproblem som faller under HR-avdelningens ansvar, men där lösningen finns hos IT-avdelningen, och lösningarna behöver varken vara dyra eller svårimplementerade. Så det är dags att kontorsanställda i Södermanland vågar börja ställa krav på sina HR-avdelningar.

Det är varje medarbetares rätt att få bästa möjliga verktyg och förutsättningar för att få en bra arbetsmiljö. För att erbjuda det måste HR hänga med i utvecklingen, och börja samverka med IT kring utmaningarna.