Katrineholms satsning på fiber placerar kommunen på första plats i Sörmland och på plats 13 i Sverige. Dessutom har Katrineholms landsbygd den största ökningen 2018 av fibertillgång i hela Sverige.

Katrineholms kommun vill ha och behöver en levande landsbygd. Därför beslutade kommunstyrelsen 2014 att satsa 50 miljoner kronor extra för fiberutbyggnad på landsbygden. Platser där ”marknaden” inte kan generera någon ekonomisk vinst, där vill Katrineholm hjälpa de boende till en möjlighet till fiberbaserat bredband. Den satsningen visar idag fantastiska resultat.

När Katrineholm började satsningen 2014 låg Katrineholms landsbygd på 4 procents fiberanslutning, idag är siffran 70 procent. Förra året ökade fibertätheten på landsbygden från 18 till 70,5 procent. Det är den största ökningen i hela Sveriges.

I jämförelse med andra kommuner är Katrineholms bredbandsutbyggnad ovanligt ambitiös. Nationellt är målet att 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Katrineholms kommun spänner bågen rejält och har som målsättning att 100 pocen av alla hushåll och företag i kommunen ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband. Att jämföra fiber med bredband om 100 Mbit/s är som att jämföra en motorväg med en idyllisk grusväg på landsbygden.

Katrineholms fiberutbyggnaden i siffror:

• Anslutningsgrad på landsbygden har ökat från 4 procent 2014 till 70 procent. Från 18 procent - 70.5 procent 2018, den största ökningen i Sverige.

• Anslutningsgrad i hela kommunen 87 procent. Bäst i Sörmland, plats 13 i landet.

• Hushåll i kommunen som idag har möjlighet att ansluta sig till fiberbaserat bredband: 97 procent.