- Utveckla och upprätthålla ett väl fungerande lokalsamhälle.

- Tillhandahålla allmännyttiga tjänster – obligatoriska och frivilliga områden.

- Effektivt resursutnyttjande.

I Vingåker har vi genom åren fått se några exempel där det politiska styret tagit sig an verksamheter som ligger utanför en kommuns grundläggande uppgifter.

I en perfekt värld skulle jag ha bejublat att kommunen gör allt som står i dess makt för att kommuninvånarna ska trivas, ha en aktiv fritid och ett rikt kulturliv.

Nu lever vi inte i en utopi och en kommun är begränsad av något, bekant för oss alla, som kallas pengar.

En kommun kan bara tillhandahålla det som täcks av dess inkomster. Om utgifterna överstiger inkomsterna finns ingen annan lösning än att skära ner.

Enligt oss i Moderaterna är det en självklarhet att nedskärningarna ska göras på de områden där kommunen gått utanför sin grundläggande uppgift.

Jag är själv relativt nyinflyttad i Vingåkers kommun och en av de saker jag gläds över är de många aktiviteter jag som invånare kan ta del av i kommunen.

Till en början tog jag för givet att det var ideella föreningar som anordnade de evenemang som anordnas i kommunen.

I samma veva som jag började engagera mig politiskt i kommunen och fick en inblick i organisationen insåg jag att Vingåker har en stor skattefinansierad kulturverksamhet.

Detta är förstås inget ovanligt bland Sveriges kommuner men det som fick mig att höja på ögonbrynen var att samtidigt som det läggs miljoner på kulturevenemang kämpar Vingåkers kommun med stora utmaningar inom kärnområdena, såsom skola och omsorg.

Vingåker brottas med en dåligt fungerande skola, stor andel sjukfrånvaro bland de kommunalt anställda och svårighet att upprätthålla kvalité inom vården.

När det skriks efter resurser till kärnverksamheterna vill vi moderater mena att vattenfestivaler och renovering av slott bör stå åt sidan.

Visst är det fantastiskt för mig som invånare att kunna se fotbolls- VM på storbild i Slottsparken, men jag skulle alla dagar i veckan hellre se att min dotter fick godkänt i grundämnena när hon går ut grundskolan.

Självklart vore det tråkigt att förlora det rika kulturliv vi idag erbjuds i kommunen men vem har sagt att det måste vara antingen eller?

Vingåkers kommun erbjuder redan ideella föreningar föreningsstöd för att exempelvis anordna festivaler eller liknande.

Istället för att kommunala tjänstemän ska arbeta med att anordna water zorbing eller samordna parader menar vi i Moderaterna att dessa aktiviteter bör anordnas av andra aktörer.

Genom en ökad användning av de föreningsstöd som redan erbjuds kan vi frigöra resurser som så väl behövs i andra delar av kommunen.

De kommunala medlen ska användas på bästa sett och så vitt jag vet är ideellt arbete bra mycket billigare än kommunala tjänstemän.

Anna Lejon

femtenamn på Moderaternas valsedel