Debatt Nu på söndag, den 26 maj, kan du vara med och påverka utgången i EU-valet. Det är ett viktigt val och det spelar stor roll för Sverige vilken politik som förs i EU.

EU-valet är världens näst största demokratiska val, bara det indiska valet är större. 400 miljoner människor har rätt att rösta.

Jag kandiderar och har plats 24 på Socialdemokraternas valsedel. Jobben, klimatet och våra demokratiska rättigheter är mina tre viktigaste frågor.

Jag tycker att det är viktigt med trygga jobb. Svenska löner ska gälla i Sverige och det ska vara lika lön för lika arbete.

Svenska kollektivavtal och villkor ska gälla för den som jobbar i Sverige. Det är möjligt nu, sedan vi socialdemokrater har rivit upp Lex Laval. Vi ska värna den svenska modellen och utveckla den. Ingen ska behöva dö, eller bli sjuk, på jobbet.

Klimatet är vår generations ödesfråga. Vilken planet vill vi lämna till våra barn och barnbarn? EU är tillräckligt stort för att kunna förändra. Satsar vi rätt skapas gröna jobb och tillväxt samtidigt som vi får bättre hälsa, klimat och miljö.

Vår demokrati och våra grundläggande mänskliga rättigheter är hotade. Jag oroas över utvecklingen i delar av Europa.

I Orbáns Ungern har man infört en lag – i folkmun kallad ”slavlagen”. Lagen tvingar arbetare att jobba 400 timmar övertid. Det är en extra arbetsdag i veckan. Lönen utbetalas först om tre år, förutsatt att den anställde jobbar kvar och företaget fortfarande existerar.

De fria obundna medierna är också hotade i flera EU-länder. Kvinnors rättigheter hotas samtidigt som högerextrema partier går framåt.

För mig är det självklart att länder som inte är demokratiska och inte står upp för alla människors lika värde ska straffas genom minskat EU-stöd. Det ska inte vara möjligt att bara äta russinen i kakan.

Det kommer att bli möjligt att göra de här förändringarna i den nya EU-budgeten. Men då är det viktigt att rätt partier styr i EU.