• Orkan har dragit in över Australien. Södra USA har haft flera svåra orkaner.

• I Kalifornien rasar svårhejdade bränder.

• Flera länder i södra Afrika utsätts nu för den värsta torkan på flera år. Torkan medför sämre livsmedelsförsörjning. Människor svälter och flyr.

• Det har regnat kraftigt i länderna Indien, Bangladesh och Nepal. Ihållande skyfall och översvämningar har medfört att en miljon människor har tvingats lämna sina hem.

• Frankrike, Tyskland och södra Polen har drabbats av skyfall. Människor har dött.

• Kring Nordpolen smälter havsisar. Havsnivåer höjs. Risk finns att öar och lågländer försvinner.

Dock kan våra barnbarn få leva ett rikt liv på vår vackra jord på samma sätt som vi fått. Men då måste vi handla snabbt. Koldioxidutsläppen måste skäras ner radikalt.

Temperaturhöjningen måste stanna vid 1,5 grader, i varje fall inte gå upp till två grader.

Vi måste flyga mindre, åka kommunalt så fort det är möjligt.

Det finns ett sätt att rädda barnbarnen och ge dem en god och lovande framtid. Vi kan införa en stadigt stigande koldioxidavgift på alla fossila bränslen, där hela intäkten betalas ut i lika stora delar till varje vuxen medborgare varje månad.

Det är en enkel och rättvis lösning, som de flesta skulle tjäna på. Det här förslaget drivs globalt av klimatrörelsen Citizens’ Climate Lobby (CCL) och i Sverige av Klimatsvaret. Och de verkliga vinnarna är våra barnbarn.

Vill du vara en av dem, som förstår hur bråttom det är, men inte gjorde något? Eller vill du bli ihågkommen som den, som gjorde vad du kunde för dina barnbarn?

Det finns fortfarande tid att välja. Ditt val kan avgöra dina barnbarns framtid. Men du måste välja nu!

Ylva Nybäck