Nyligen kom det orange kuvertet med årsbesked om den allmänna pensionen. I dag motsvarar den allmänna pensionen max hälften av den tidigare lönen. Nu landar det röda kuvertet i brevlådorna hos 39 000 privatanställda tjänstemän i Södermanland med årsbesked om den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.

Att få det röda kuvertet är ett positivt besked i sig: Det betyder att du har tjänstepension från din arbetsgivare. Med tjänstepension kan den anställda få upp till två tredjedelar av den tidigare lönen i pension. Den genomsnittliga prognosen för landets privatanställda tjänstemän är 7 300 kronor i månaden, att lägga till den allmänna pensionen.

I takt med att den allmänna pensionen krymper kommer tjänstepensionen från arbetsgivaren att vara en allt viktigare del av den framtida pensionen. Den som jobbar hos något av de 3 600 företag i Södermanland som har kollektivavtal kan vara säker på att ha en riktigt bra tjänstepension.

Den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP bygger på ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv och PTK. Det är en del av den svenska modellen som handlar om en gemensam syn på en sund arbetsmarknad där man månar om de anställda – både under och efter arbetslivet.

Parterna har gett ett tydligt uppdrag till tjänstepensionsföretaget Collectum: Se till att det blir mesta möjliga pension för varje insatt krona och att även den som inte vill göra aktiva val får del av systemets fördelar. Collectum har därför genom tuffa upphandlingar av försäkringsbolag pressat priserna och förhandlat fram bra villkor.

Resultatet efter den senaste upphandlingen är bland annat 78 procent lägre fondavgifter och i genomsnitt 2 100 kronor mer i månaden i pensionsutbetalning jämfört med motsvarande lösning utan upphandling. Detta utan att tjänstepensionen ITP har blivit en krona dyrare för arbetsgivaren. Så stark är förhandlingskraften när arbetsgivare och fack samarbetar.

Ibland kommer larmrapporter om att pensionssystemet inte fungerar, men det gäller inte tjänstepensionen. Tvärtom är den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP en tjänstepension i toppklass. Så se till att öppna ditt röda kuvert, det ger positiva besked om framtiden.

Ingvar Backle

Pensionsexpert på Svenskt Näringsliv

Anna Allerstrand

Pensionsexpert på PTK

Tomas Carlsson

Pensionsexpert på Collectum