Sveriges elsystem har länge tillhört världens renaste och varit extremt leveranssäkert. Vi har alltid kunnat lita på att det finns el i vägguttaget. Detta är nu på väg att förändras. Lösningen på flera av Sveriges klimatutmaningar bygger på elektrifiering – inte minst för att kapa transportsektorns utsläpp. Samtidigt blir Sveriges elnät bara äldre. Också i Sörmland. Det är därför hög tid att investera i såväl de nationella som regionala elnäten om Sverige ska lyckas möta det accelererande klimathotet.