Sverige har i elfte timmen tvingats inse att den migration som vi mött det senaste decenniet är mycket kostsam även på längre sikt. Trots att det tidigare hävdats att många högutbildade tagit sig till Sverige som snabbt skulle kunna komma ut i arbete, så ser vi nu en ny underklass med etniska förtecken växa fram och som saknar för Sverige relevant utbildning. Faktum är att alldeles för många nyanlända inte ens kan läsa.

Vad gäller den ekonomiska politiken så vill Centerpartiet ha en grundlig skattereform. De förordar sänkta skatter på såväl arbete som för företag, allt för att fler ska komma i arbete och företag ska ha råd att anställa fler. Gott så.

Dock blir kombinationen av immigration av lågutbildade och sänkta skatter en gordisk knut att lösa, där det förlösande alexanderhugget lyser med sin frånvaro. För som läget är idag ser vi att matchningen på arbetsmarknaden saknas. Företagen skriker efter högutbildad arbetskraft, medan arbetsmarknaden erbjuder lågutbildad. Så att underlätta för företag att anställa kommer hjälpa föga när antalet anställningsbara är få.

Riksdagens utredningstjänst visade förra året att efter 15 år i Sverige har endast 34 procent av de som kommit som flyktingar eller flyktinganhöriga en helårsanställning. Man ska då betänka att en helårsanställning inte på något sätt indikerar att du är självförsörjande då begreppet omfattar såväl arbetsmarknadsstöd, deltids- som heltidsanställning.

En viss insikt i att migrationens kostnader behöver sänkas tycks ändå finnas inom C.

I sin skuggbudget presenterade C ett förslag som gick ut på att de som kommer som flyktingar till Sverige ska få sänkt förtidspension. Deras egna beräkningar angav att detta skulle spara statskassan 1,4 miljarder per år. Problemet är bara att kostnaderna skjuts över på kommunerna istället, då allt fler kommer att ansöka om försörjningsstöd som är en kostnad som kommunerna själva bär.

De nyanlända blir således i hög grad hänvisade till bidrag. Och bidrag såväl som migrationens direkta kostnader blir tillsammans enorma summor pengar där notan skickas till den minskande kvoten skattebetalare.

Den utopiska syn som präglar Centerpartiet inom migration och ekonomisk politik har således väldigt dålig förankring i verkligheten.

Hittills har ingen synat hur Centerpartiets politik ska fungera i praktiken. Det är dags för Centerpartiet att visa sina kort.

Åsa Tallroth Samordnare Medborgerlig Samling Sörmlands län