Att vara passiv inför deras verksamhet är att blunda för vårt personliga ansvar som medborgare. Att vara passiv är att naivt vifta bort ett verkligt hot som inbillat.

Vår demokrati undermineras och urholkas om vi inte står upp mot en organisation som spottar på demokratin och principen om människors lika värde.

Demokrati är en färskvara som kräver människors engagemang och medvetenhet för att överleva. Detta arbete måste göras av var och en av oss som sätter frihet och anständighet högt i umgänget mellan människor. Detta arbete måste göra särskilt idogt och kraftfullt av oss alla som är aktiva i föreningslivet och som är folkvalda i kommun och riksdag.

Rösträtten är ett av våra starkaste medborgerliga vapen. Använd den och tänk efter noga vem du ger din röst när du går till val. Om vi låter oss nöja med denna handling som uttryck för och försvar av demokratin, då får vi en anorektisk demokrati – tandlös, initiativlös och orkeslös.

Vi undertecknare är från två generationer och vi har valt att engagera oss politiskt för att försvara och stärka demokratin. Det arbetet gör vi varje dag. Vi tänker aldrig backa för de krafter som vill underminera demokratin och slå sönder respekten för människovärdet.

Sofia Amloh (S)

Noah Gahnertz (SSU)