Debatt Nyligen fanns en artikel i Katrineholms-Kuriren angående föreningsbidrag i Vingåkers kommun. I en ”faktaruta” nämns att Vingåkers folkpark – precis som Högsjö arbetares byggnadsförening (Folkets hus) – är en ekonomisk förening upa. Varför just tillägget upa är av helt avgörande betydelse framgår inte av artikeln.

Cirka 90 procent av alla Folkets Hus och Parkers medlemmar är ekonomiska föreningar upa. Det innebär också att Skatteverket betraktar föreningarna som ideella föreningar och att de är skattebefriade under förutsättning att bland annat följande krav uppfylls:

– Föreningen ska ha ett allmännyttigt ändamål (för minst 80 procent av verksamheten), vilket framgår av den lokala stadgans ändamålsparagraf .

– Föreningen ska bedriva viss sorts verksamhet, till exempel uthyrning av samlingslokaler, kulturverksamhet etc.

– Föreningen får inte verka för medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen.

Till grund för Skatteverkets bedömning ligger lagen om ekonomiska föreningar (EFL) som stipulerar att ett huvudkrav för att betraktas som ekonomisk förening är att ”dess syfte är att främja sina medlemmars ekonomiska intressen”. Det gör att det inte finns rum för minsta tvivel om att exempelvis Högsjö folkets hus uppfyller de gamla bidragsreglerna beträffande de juridiska kraven som ideell förening. Anna Lejon (M) hade inte behövt oroa sig.

Därför är det obegripligt att majoriteten tagit intryck av den missriktade kritiken från Anna Lejon (M) och beslutat om en ändring av kriterierna. I en märklig formulering framgår att en bidragsberättigad förening nu ska ”främja sina medlemmars ekonomiska intresse men inte genom ekonomisk verksamhet”. Det innebär att Högsjö Folkets hus tvingas bryta mot Skatteverkets kriterier för skattefrihet – vilket sannolikt skulle vara dödstöten för dem – för att kunna erhålla kommunala bidrag.

Det ser inte bättre ut än att majoriteten i nämnden gett Moderaterna i Vingåker ökade möjligheter i sitt uppsåt att sätta käppar i hjulen för den livaktiga teater-, musik- och ungdomsverksamhet som bedrivs i de aktuella föreningarnas lokaler.

Var det verkligen syftet?