Debatt Svensk sjukvård påverkas av det som händer i Europeiska unionen. Det visas med all önskvärd tydlighet i och med Brexit, som exempelvis riskerar att leda till brist på medicintekniska produkter då de certifikat för medicintekniska produkter som utfärdats i Storbritannien upphör när de lämnar EU.

Det europeiska samarbetet är viktigt för hälso- och sjukvården. Vi vill att EU ska underlätta i frågor där vi behöver hjälpa och stärka varandra över landsgränser, utan att detaljstyra vår sjukvård. Hälso- och sjukvården utvecklas snabbt runt om i Europa. Vi behöver därför politiker i Europaparlamentet som ser betydelsen av vårdens utveckling i ett europeiskt perspektiv.

Det europeiska samarbetet har underlättat arbete och studier utomlands. Det är ett projekt vill vi stärka. I dag väljer många svenskar att studera till läkare eller andra yrken med vårdanknytning i andra EU-länder. Flera svenska regioner har samarbeten med universitet i exempelvis Polen och Ungern där läkarstudenter kommer till Sverige och gör sin praktik. Förhoppningen är att de ska arbeta här efter avslutad utbildning. I tider av personalbrist i vården är det viktigt att Sverige kan rekrytera vårdpersonal utomlands.

Det är inte bara läkarna som rör sig över gränser, utan även patienterna. Då behöver också den digitala tekniken hänga med. För våra grannar i Finland är det redan möjligt att gå till ett apotek i Estland och hämta ut läkemedel utskrivna elektroniskt av läkare i Finland. Inom ramen för EU-samarbetet behöver detta bli verklighet även i Sverige och vi behöver stärka individens rättigheter, att exempelvis även ta del av patientjournaler över gränserna.

Vi behöver också komma till insikten om att sjukdomar är ett gränsöverskridande problem. Antibiotikaresistens är ett hot som inte tar hänsyn till nationsgränser och vi behöver därför samarbeta för att lösa utmaningen. Mycket är redan gjort, särskilt när det gäller antibiotika för djur, men mer behöver göras. Varje år insjuknar över 400 000 européer i sjukdomar som antibiotikan inte biter på. Vi behöver inte bara ställa hårdare krav på EU:s medlemsländer, vi behöver också se till att resten av världen följer efter.

EU ska vara relevant och vi ska samarbeta på de områden där EU kan göra skillnad. När det gäller att underlätta för såväl patienter som vårdpersonal är det europeiska samarbetet livsviktigt.