På kommunfullmäktige på onsdag ska politikerna ta ställning till budgetramarna för Vingåker nästa år och till flerårsplanen fram till och med 2021.

Kuriren har tidigare skrivit om den de styrande Moderaternas skuggbudget.

Nu har även det lokala partiet Vingåkerspartiet VTL lagt fram ett eget förslag till budget.

VTL räknar med samma intäkter som Socialdemokraterna. Någon förändring av skattesatsen föreslås inte, och man följer samma befolkningsprognos som majoriteten. Däremot väljer VTL att fördela pengarna annorlunda än både Socialdemokraterna och Moderaterna.

– Vi vill satsa på barn- och utbildning, och lägger 14,2 miljoner mer där jämfört med 2018, säger partiets ordförande Martin Larsson.

Det är drygt fem miljoner mer, än vad Socialdemokraterna föreslår i sin budget. För socialnämndens verksamhet tänker sig VTL en ökning med 2,6 miljoner. Det är 2,5 miljoner mindre än i Socialdemokraternas förslag.

Skolverksamheten är alltså det som prioriteras av lokalpartiet, som i sitt förslag till fullmäktige skriver att de anser att väl fungerande skolor är en förutsättning för kommunens utveckling.

När intäkter och utgifter är sammanräknade, visar VTL-budgeten ett överskott på 5,7 miljoner kronor, lika mycket som Socialdemokraterna räknar med i sitt förslag.

För att ha råd med de satsningar som partiet vill göra, föreslås bland annat en radikal bantning av den politiska och administrativa verksamheten. VTL vill att barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden, förutom individ- och familjeomsorgen, avskaffas som egna nämnder. Dessa nämnders verksamheter bör i stället läggas som utskott under kommunstyrelsen, anser partiet.

Genom denna åtgärd räknar man med att spara pengar på såväl politiska sammanträden som på administration.

VTL föreslår dessutom en generell effektivisering av kommunens verksamheter med 1 procent, vilket skulle motsvara omkring 5,5 miljoner kronor.