På Voith i Högsjö hanteras buntade wellpapprör, bland annat buntar om fem rör som sammanlagt väger omkring 250 kilo. Rören lagras på grenställ.

I slutat av mars ramlade en sådan bunt ner från sin placering i grenstället. Ingen person befann sig i närheten när detta inträffade, men mot bakgrund av rörbuntens vikt ser Voith ändå allvarligt på händelsen.

Det skriver företaget i sin anmälan till Arbetsmiljöverket. Bakgrunden, som den beskrivs i anmälan, var att det redan låg en bunt rör på den plats, där den bunt som sedan föll placerades. Den som lade upp bunten på sin plats var dock inte medveten om detta, vilket fick till följd att bunten inte låg som den skulle. I stället för att, som den som lastade bunten trodde, ligga en bra bit in på bärarmarna, låg den och balanserade så att den lätt kunde falla.

Ingenting hände under den aktuella arbetsdagen. Men under en helg hade bunten till sist ramlat ner. Då befann sig dock ingen person i den aktuella lokalen.

Efter händelsen ska företaget se över instruktionerna för hur lastning i grenställen får göras, skriver Voith vidare i sin anmälan till Arbetsmiljöverket.