Vingåkerskvinnan, som drivit en enskild firma, försattes i konkurs förra sommaren. Det var då som myndigheterna fick upp ögonen för att kvinnan inte haft någon bokföring, trots att verksamheten var bokföringspliktig.

Enligt åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten saknas bokföring för räkenskapsåren 2015, 2016 och 2017 fram till konkursen. Den 23-åriga Vingåkerskvinnan har erkänt brottet och accepterat ett strafföreläggande. Därmed blir det ingen rättegång. Påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter à 50 kronor, vilket blir 2 000 kronor. Kvinnan ska också betala 800 kronor till Brottsofferfonden.