– Jag tyckte att jag inte hann med mina fastigheter som jag ville och hade tröttnat litegrann. Fastigheterna sålde jag av under förra året, säger Anders Ljungström.

Under sommaren väcktes tanken på solenergi och vid en kontakt med Henrik Karstensen, Svensk takenergi, kom frågan upp om inte Anders Ljungström skulle börja montera panelerna själv då kunnandet finns. För att montera paneler krävs inte elkunskap, däremot elbehörighet när panelerna ska kopplas ihop. Ljungström tog kontakt med Elmontage och undrade om det gick att samarbeta.

– Vi har samarbete sedan länge så det var en naturlig kontakt. Jag fick inget direkt svar men några dagar senare fick jag ett samtal. Både Anders Bergelin och Jimmy Nordström som är ägare till Elmontage var på. Nu har vi bildat ett bolag, LBN Solenergi AB. Bolaget monterar paneler som franchisetagare åt Svensk takenergi, berättar Anders Ljungström.

Företaget ska bredda befintlig verksamhet där Ljungströms bygg och montage står för monteringen och Elmontage för inkopplingen.

– Samarbete är viktigt. Jag tycker att vi har för lite av det mellan lokal företag. Jag har ett utbyte med Tegelstadens bygg, behöver vi personal får vi låna av dem och tvärtom. Det är en vinn-vinn-situation, menar Ljungström.

Kraven på säkerhet är höga och Anders Ljungström säger att fram till mätaren kan det gå snabbt att iordningställa men mätarbytet som nätägaren ska utföra kräver framförhållning.

– Köper en kund en anläggning åker vi ut och kontrollerar om taket är ok för montering, det kan behöva bytas. Den bedömningen kan vi göra så kunden slipper riva ned allt om taket skulle börja läcka efter ett par år, säger Ljungström.

Ett par som har fått paneler monterade är Kjell-Åke och Kerstin Ohlsson i stora Lundbyskog.

– Vi gör det av miljöskäl. Samtidigt räknar vi med att med stigande elpriser kommer dessa att kunna hållas tillbaka en hel del med panelerna, säger Kerstin Ohlsson.