Antalet sörmlänningar med skulder hos Kronofogden har minskat med 193 personer sedan förra året. Däremot ökar den sammanlagda skulden.

– Minskningen hänger samman med högkonjunkturen, ränteläget och den låga arbetslösheten. Men den beror också på att vi beviljade historiskt många skuldsaneringar förra året, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

Sörmland är, tillsammans med Värmland, det län där högst andel av befolkningen har en skuld hos Kronofogden. Vid årsskiftet var 11.223 sörmlänningar registrerade hos myndigheten. Deras sammanlagda skuld ligger på över två miljarder kronor.

Högst andel skuldsatta har Vingåker med 5,9 procent. 426 personer har en sammanlagd skuld på 69,5 miljoner kronor.

I Katrineholm har 4,9 procent av befolkningen en skuld hos Kronofogden. Det innebär att 1.324 personer har en sammanlagd skuld på närmare 245 miljoner kronor.

– Tendensen är dock tydlig. De som redan har skulder har svårt att betala sina löpande räkningar, och när de inte kan betala så växer skulderna kontinuerligt på grund av räntan. Ju längre tid man lever med skulder, desto svårare blir det att ta sig ur situationen. För de mest skuldsatta finns ofta bara en möjlig utväg: att ansöka om skuldsanering, säger Johan Krantz.