Det var en miljöinspektör som slog larm om det misstänkta miljöbrottet. I tjänsten upptäckte inspektören att en person eldade byggavfall i sin sommarstugeträdgård. Den misstänkte har uppgett att han tagit kontakt med räddningstjänsten inför eldandet, som sagt åt honom att kontakta kommunen för att få tillstånd att elda. Något sådant tillstånd har dock inte sökts, enligt anmälan.