– Vi försöker hitta den mark vi kan hitta, säger samhällsbyggnadschef Peter Grönlund.

Han menar att kommunen inte äger mycket mark som inte är utarrenderad och odlad på.

– Men den som finns har vi bestämt att inte klippa, så kan bönder slå gräset eller djuren beta där, säger Peter Grönlund.

Han hoppas även att privata markägare hör av sig till kommunen så att de kan förmedla kontakt med djurägare i behov.

Kommunen kommer också att stödköpa kött från lokala bönder, men mängden är ännu inte bestämd.

– Det vi kan förvara i frysen är omkring 500 kg. Vi har även ambitionen att köpa större andel lokalproducerat kött att använda i kostverksamheten framöver, men det är inget jag kan lova, säger Peter Grönlund.

Jerker Olsson, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Vingåker, tycker att initiativet är bra men att 500 kg är obetydligt.

– Det är knappt två djur. Om kommunen vill göra skillnad så borde de alltid köpa svenskt kött. Det offentliga bör inte köpa kött som produceras med sämre krav än man ställer på svenska lantbrukare, säger han.

Det växer inte mycket bete på grund av torkan. Jerker Olsson har fått en fjärdedel av normal skörd.

– Jag har tur i oturen som inte köpte in så mycket djur i år. Men det stora problemet för lantbrukarna är inte nu, det kommer i vinter när det inte finns foder till djuren, säger han.