Detta enligt det avtal som kommunen tecknade med IP-Only år 2014. Det är även regeringens mål.

– Under resans gång har målet höjts till 100 procent, säger kommunens bredbandssamordnare Regina Westas Stedt.

Vingåkers kommun har delats in i fem fiberområden. Tre är utbyggda och de områden som återstår är Baggetorp södra och Högsjö landsbygd.

– De är kvar sist eftersom man inte kom upp i tillräckligt antal beställningar lika snabbt, säger Westas Stedt.

50 procent av Vingåkers landsbygd är färdigutbyggd.

– Det är ganska mycket. Det har fått uppmärksamhet utanför kommungränsen, men det är en klen tröst för dem som inte har fått sin anslutning än, säger Westas Stedt.

För att gräva bredband i städer behövs ofta bara tillstånd från kommunen. På landsbygden är Trafikverket, Länsstyrelsen och olika privata markägare inblandade.

– Handläggningstiderna hos Trafikverket har varit väldigt långa vilket har bromsat upp fiberarbetet i hela Sverige, säger Niclas Karnhill, pressansvarig på IP-Only.

– Alla bolag står inför samma problem. De har gjort upp tidsplaner och försökt bygga på samma sätt som man gör i städerna, säger Westas Stedt.

Den nya tidplanen är att alla som har beställt ska få sitt bredband våren och sommaren 2019.

– Vi hade problem med kundservicen och att kommunicera tillräckligt ofta. Men nu har vi förbättrat oss, säger Niclas Karnhill.