Det var bolaget Vingåker kraft AB som den 1 juni 2018 köptes av kommunen. I affären ingick två vattenkraftstationer, i Billsbro och Spånga, samt Ålödammen, en reglerstation i Högsjö där Högsjön ansluter till Vingåkersån.

Vad som hänt sedan dess är inte så mycket, berättar Lars Ingebrigtsen, vd på Kommunfastigheter och Vingåker kraft.

– Det har varit ett extremt dåligt år med låga grundvattennivåer, så tyvärr har nivån i Vingåkersån legat för lågt för att vi ska kunna tappa på där än, säger Ingebrigtsen.

Artikelbild

Kraftstationerna har med andra ord inte använts alls sedan köpet i våras.

– Rent produktionsmässigt är det ingen höjdare med tanke på den låga vattennivån. Så nu hoppas vi på en massa snö och regn.

Under tiden har Vingåker kraft passat på att fixa eftersatta saker. Lars Ingebrigtsen nämner bland annat skyddsräcken och renovering av dammluckor.

Kraftstationerna har även fått kritik för att vara gamla, vissa delar över 100 år.

Artikelbild

Funkar utrustningen fortfarande?

– Jodå, det är inga problem med den biten, intygar Ingebrigtsen. Det är bara vattentillgången som är dålig.

Artikelbild

Har fastigheter, turbiner och generatorer besiktigats vid vattenkraftverken i Spånga och Billsbro?

– Som verksamhetsutövare bedriver vi en egenkontroll innebärande regelbunden driftkontroll och skötsel. Vi har ett utvecklat kontrollsystem samt jour dygnet runt, vi samverkar även med andra dammägare i vattensystemet. I den av oss utförda kontrollen samt driftövervakning ingår tillsyn av turbiner, generatorer och annat. Som fastighetsägare har vi en rigorös tillsyn av våra fastigheter generellt, säger Lars Ingebrigtsen.

Artikelbild

I maj månad saknades även tillstånd för vattenverksamhet vid Ålödammen och kravet från länsstyrelsen var kopplat till ett vite på 50000 kronor. Kravet på tillstånd går ut den 31 juli 2019, i sommar alltså.

Hinner ni fixa det?

Artikelbild

– Nej, det är under utredning. Alla dammar och kraftverk som haft gamla tillstånd ska förnya dessa. Det kommer inte att vara klart till sommaren, vi ska begära uppskov på det. Vi har konsulter som ska hjälpa oss med det här.

Vad är det ni utreder?

Artikelbild

– Det ska göras en massa miljömässiga utredningar som är kopplade till det här. Vi ser det som en långsiktig investering för miljön. Dessutom har vi undertecknat Allmännyttans klimatinitiativ så vi ska vara fossilfria till år 2030. Vi ska minska energiförbrukningen med 30 procent från 2017 års värden. Vi måste även ställa klimatkrav i upphandlingar och ha ett klimatsmart boende.

Var kraftstationerna ett bra köp, tycker du?

Artikelbild

– På lång sikt är det ett jättebra köp, absolut. Det är klimatsmart och förnybar energi ligger i den gröna profil vi har i bolaget. Att det sedan är lågt grundvatten är smällar man får ta.

– Vi tittar också på att göra något vackert kring miljön därute, det kan bli väldigt fina vandringsleder för kommuninvånarna. Vi har planer, säger Lars Ingebrigtsen.

Artikelbild

När kommer elproduktionen i kraftstationerna att vara i gång?

– Vi har en femårsplan där det här ska generera intäkter och där finns vattenkraftverken med. Du får komma tillbaka om ett år, då lovar jag att det är bättre, säger Lars Ingebrigtsen.

Artikelbild

Sverigedemokraternas gruppledare i Vingåker, Lars-Göran Karlsson, har länge varit kritisk till kommunens inköp av vattenkraftverken.

Då kommunfullmäktige debatterade frågan i våras var SD-toppen Lars-Göran Karlsson en av de mest kritiska till affären. Det är han fortfarande. När beslutet togs var hans parti det enda som reserverade sig.

Artikelbild

– Detta är för mig en skandal och sedan Vingåker köpte detta har inga inkomster kommit från det ännu, säger Lars-Göran Karlsson.

Att ingen el producerats är heller ingen överraskning för Karlsson.

Artikelbild

– Det har varit dåliga flöden i dessa sjöar i mer än fem år. Vad kommer alla investeringar, tillstånd och reparationer att kosta? Det kommer dröja innan det blir några inkomster på det här.

– Vattenflödet i Vingåkersån har varit dåligt i åtta år. Men efter sommarens torka har förutsättningarna varit ännu sämre, så det kommer inte som någon överraskning för mig.

Artikelbild

Lars-Göran Karlsson berättar att han har ett stort intresse i frågan om vattenkraften och enligt honom har varken kraftstationen i Spånga eller Billsbro de förutsättningar som krävs framöver.

– Man ska värna om miljön och klimatet, men man måste tänka på att Kommunfastigheter i stället kan använda pengarna till andra bra investeringar för vår miljö. Jag tycker att man kan satsa på solenergi och andra smarta klimatåtgärder, säger Lars-Göran Karlsson.

Artikelbild

Han har även tidigare påpekat att kraftverken har uråldriga turbiner och generatorer. Dessutom ser han en stor rasrisk vid utloppet i Spånga till följd av stationens ålderdomliga skick.

Planen för vandringsleder som Lars Ingebrigtsen flaggar för orsakar också frågor:

– Jag undrar då vilken mark han ska ta eller köpa till då det enbart är marken kring själva kraftstationerna som finns i dag, säger Lars-Göran Karlsson.