Danmark Danskarna blir allt äldre. Förra året ökade den genomsnittliga medellivslängden för män och kvinnor med 0,31 respektive 0,27 år, enligt myndigheten Danmarks Statistik. Det innebär att en dansk man i genomsnitt lever tills han blir 79,3 år och en kvinna tills hon blir 83,2 år, skriver nyhetsbyrån Ritzau.

Den stadigt ökade medellivslängden ställer ökade krav på pensionen. Därför är det smart att redan tidigt börja planera för sitt sparande, råder en ekonom.

Men trots att statistiken tickar uppåt ligger Danmark fortfarande efter Sverige vad gäller medellivslängd. Här är den 84,25 år för kvinnor och 80,78 år för män, enligt SCB:s siffror för 2018.