När vd:n för Stibos Katrineholmstryckeri, Palle Jacobsen, berättar varför Stibo satsar så mycket i Katrineholmstryckeriet återkommer han hela tiden till att det är lätt att ställa om när det behövs.

– De anställda här är hela tiden positiva och gör allt för att implementera ny teknik och ny utrustning, de är mycket flexibla och det är en framgångsfaktor. Vi jobbar hårt för att bli rationella och effektiva, berättar Jacobsen.

Sedan Stibo tog över företaget för fyra år sedan har det hänt mycket. De använda ytorna i lokalerna har minskats och utrustningen har flyttats om för att underlätta logistiken under produktionen. Ett flertal av de gamla pressarna har bytts ut och den aviserade installationen av en 48-sidig press är ett led i effektiviseringen. Pressen kommer att betjäna företagets kunder i Norden och har stått placerad i Danmark tidigare. Den blir en av Sveriges modernaste pressar när den tas i drift.

– Den nya pressen klarar fler format, det är en heatsetpress som torkar färgen vilket innebär att färgen inte smetar, berättar Palle Jacobsen.

Var hamnar den gamla pressen?

– Det är därför jag är här. Jag kommer att gå igenom pressen och förbereda en försäljning. Går allt bra så kan den hamna någonstans på Balkan, berättar Stibos tekniska chef Paul Mikkelsen.

Är det svårt att flytta en press, den väger ändå dryga 200 ton?

– Nej, vi har gjort det här många gånger förut, säger Mikkelsen.

En av de lokala medarbetarna som kommer att ta hand om installationen är Tomas Kerstis.

– Det kommer inte att bli några större problem, vi har ju gjort det förut. 200 ton, det är vad vi gör av med i papper på två dagar, säger han.

– Det mesta är hela kulturen runt pressen, hur vi arbetar och kör den som är det stora arbetet för att få den att rulla, säger Mikkelsen.

Målet är att få pressen att producera för fullt under tidig höst, den gamla kommer att stängas och monteras ned under sommaren.