Vägtrumman som ska bytas ut ligger under väg 55 mellan Ösätter och Norrlänna, i höjd med Lännasjöns nordligaste spets. Den är i dåligt skick, något som visar sig i de vägskador som finns på vägbanan direkt ovanför trumman.

[map type="google-maps" lat="59.306048482186256" long="16.988186616455096" zoom="13" view_type="roadmap" marker="true"]

Trumman ligger i ett våtmarksområde och leder vatten från en bäck till Lännasjön. Vattennivåerna vid vägen är oftast höga. Arbetet behöver utföras under så torra förutsättningar som möjligt – men det är inte säkert att det kan göras nu under sommaren.

– Det hade varit önskvärt men det finns ett kraftverk i närheten, som absolut inte vill att vi ska sänka vattennivåerna nu under torrperiod. Vi håller på att reda ut det med kraftverket just nu. Det blir nog till hösten. Min förhoppning är att det inte blir senare än september, säger Maria Dryselius, projektledare inom Trafikverket.

När arbetet väl kan genomföras beräknas det ta omkring en vecka, och under den tiden kommer vägen att stängas av för trafik i båda riktningarna.

– Normalt sett när man byter en trumma så kan man göra en väghalva i taget så att trafiken ändå kan passera. Men det är så smalt här och bottenlöst på sidorna att vi måste stänga av helt. Det skulle bli en katastrof om det sker en olycka vid arbetsplatsen, säger Maria Dryselius.

Att anlägga en tillfällig förbifart bredvid den befintliga vägen går inte heller, på grund av våtmarksområdet. Det finns småvägar på båda sidor om väg 55, som leder förbi den kommande byggarbetsplatsen. Men Trafikverket uppmanar bilister att ta sig fram via E 20 från Biskopskvarn till Åkers styckebruk och väg 910 till korsningen mot väg 55 vid restaurangen Emma Grön söder om Merlänna.

– De andra vägarna är enskilda, privata vägar som vi inte kan leda ut någon trafik på, säger Maria Dryselius.

I slutet av maj lämnade Trafikverket in en anmälan om den planerade vattenverksamheten till Sörmlands länsstyrelse. Strängnäs kommun har avstått från att yttra sig under processen, och i fredags gav länsstyrelsen grönt ljus för åtgärderna.

Den befintliga trumman är 1,8 meter i diameter och troligtvis helt i plåt. Under en inventering har den konstaterats vara i mycket dåligt skick. Den riskerar att haverera – något som, enligt Trafikverkets anmälan, skulle kunna medföra svåra olyckor och en hög risk för utsläpp till miljön.

Trumman ska bytas ut mot en i plast, som ska placeras i samma läge som den nuvarande.