2017 var ett rekordår för den svenska bilförsäljningen med 379000 inregistrerade nya fordon. Branschorganisationen Bil Sweden tror att 2018 också blir ett bra år även om man inte når upp till fjolårets höjder. Dock innebär de nya skattereglerna som träder i kraft den 1 juli en hel del att tänka på för både återförsäljare och bilköpare:

* Den nya skatten gäller alla bilar som inregistreras efter den 1 juli. Befintliga fordon påverkas inte av de nya reglerna.

* Den som tänker köpa en el-, gas- eller laddhybridbild bör se till att den inregistreras efter den 1 juli för att få maximal bonus.

* Den som tänker köpa en bensin-, diesel- eller icke laddningsbar hybrid bör se till att den registreras före den 1 juli för att inte drabbas av de nya reglerna.

Systemet går under namnet bonus – malus, eller morot – piska om man så vill.

Bonusen som införs ersätter den nuvarande supermiljöbilspremien samt den femåriga skattebefrielsen för miljöbilar. Skatteväxlingen är ett led i regeringens ambition att på sikt nå en fossilfri fordonspark. I korthet betyder det att bilar med låga eller inga utsläpp av koldioxid får en bonus på mellan 10000 - 60000 kronor där elbilar får maximal bonus. Bilar som släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer drabbas av en förhöjd skatt under de tre första åren. Dieselbilar får dessutom betala ett miljötillägg.

Tidningen Vi bilägares granskning av systemet visar att skatten för många vanliga modeller höjs med 200 – 400 procent under bilens tre första år vilket ger ökade kostnader för bilägaren med mellan 10000 och 15000 kronor. En Volvo V90 D3 som med dagens system är skattebefriad fem år får efter den 1 juli en årlig skatt på 3900 kronor de första tre åren. För Volkswagen Passat 2.0 TDI/150 går skatten upp från 1625 kronor till 4378.

Patrik Johansson är platschef på Möller bil i Eskilstuna som säljer bland annat Volkswagen. Han tror att effekten av de nya skattereglerna kommer leda till att antalet registreringar ökar under första halvåret men att det i övrigt inte får några större konsekvenser, i alla fall inte på lite längre sikt.

‒Det kommer att ha en betydelse när det slår igenom men i november har folk glömt det. Jag har varit i branschen i 20 år och det är inte första gången vi är med om drastiska skatteändringar och folk kommer att fortsätta köpa bilar.

Han ser de nya reglerna som ett nödvändigt ont för miljön och har en förståelse för att de införs. Men vissa kundkategorier har inget val menar han.

‒För en hantverkare som vill köpa en transportbil som kan ta last är inte en elbil något alternativ. Efter några mil är batteriet slut och därför är det diesel som gäller för dem.

Hans kollega Tomas Hård, försäljningschef på Toyota i Eskilstuna, tror inte heller att det nya skattesystemet kommer att orsaka några bekymmer för verksamheten.

‒Eftersom 85 procent av de bilar vi säljer är elhybrider blir vi inte drabbade.

Han ser skatteväxlingen som ett första steg från politikerna att styra konsumenternas bilval.

‒Jag tror det kommer fler sådana styrmedel framöver, säger han.