– Generellt så utför vi saneringar, men bara av aktiva getingbon. Det innebär att det ska vara getingar i boet som härjar men just nu är bona i storlek av en pingisboll eller bara ägg och det kan man plocka bort själv, säger Janina, handläggare på Anticimex i Nyköping/Eskilstuna .

Hur gör man då om man är allergisk?

– Det beror på hur allergisk man är. Men man kan be någon annan att ta bort boet med handskar på sig. Getingar sticker normalt bara om de blir provocerade eller hotade. Men man kan försöka locka bort dem med saft eller liknande också.

För tillfället får Anticimex en hel del frågor kring getingar – som även gör en hel del nytta genom att hålla ner mängden andra insekter som är skadedjur i trädgårdar under vår och försommar.

– Just nu är det många som ringer om getingar. Ibland tror folk att det är getingar, men det kan handla om solitärbin, som även de ser ut som getingar. Bin är fridlysta och de gör vi förstås aldrig något åt.