Redan i maj infördes ett bevattningsförbud nattetid i Katrineholm, Flen och Vingåker för dem som har kommunalt vatten. När det i slutet av juli upptäcktes låga vattennivåer i Vingåker infördes ett totalt bevattningsförbud i kommunen.

I Vingåker har det alltså inte varit tillåtet att vattna gräsmattor, fotbollsplaner, tvätta bilen eller fylla pooler. Det har dock varit tillåtet att vattna med vattenkanna.

I dag, tisdag, hävdes det totala bevattningsförbudet och Vingåker får åter samma regler som Katrineholm och Flen. Det innebär att bevattning är tillåten från klockan 20 på kvällen till 06 på morgonen.

– Man har tittat på dagssituationen. Den rådande väderleken och att några mindre läckor åtgärdats. Nu bedöms vattennivåerna vara stabila, säger Pernilla Stråhle, kommunikatör på Sörmland vatten.

Det har under lång tid varit problematik med hög vattenförbrukning i Vingåker. Ledningsnätet är eftersatt samtidigt som markförhållandena gör det svårt att upptäcka läckor.

– Vattnet sjunker i grusmarken. Då är det svårt för oss att upptäcka, och åtgärda, läckor, säger Stråhle.

Sörmland vatten har därför bett allmänheten om hjälp för att hitta eventuella läckor.

Helen Sylvefjord, affärsområdeschef på Sörmland vatten, har tidigare berättat att bevattningsförbudet inte beror på brist på vatten, utan är till för att jämna ut toppar och dalar i uttaget av vatten.

Det rådande bevattningsförbudet i Katrineholm, Flen och Vingåker gäller tills Sörmland vatten meddelar något annat.