Populärt besök. Hunden Ludde var och hälsade på Yngaregården i Björkvik för ett år sedan och blev ett väldigt populärt inslag bland de äldre. Bild: Amelie von Essen

Tillåtet med husdjur på äldreboenden

Katrineholm
Politikerna i vård- och omsorgsnämnden ser positivt på att boende har husdjur. Förutsatt att det är djur som är hanterbara...

En motion signerad Bengt Andersson (M) i början av förra året ligger till grund för att äldre nu har möjlighet att få ta med sig husdjur när de flyttar till särskilt äldreboende. I motionen föreslås att en speciell avdelning inrättas på de särskilda äldreboendena där husdjur är tillåtna.

Ett års försöksverksamhet har nu inrapporterats till vård- och omsorgsnämnden. Äldre som flyttar in har fått möjlighet att ta med sig ett husdjur och då också sköta sitt djur.

Tanken med husdjur på äldreboende är att såväl trivsel som att husdjur innebär en fysisk aktivitet som håller igång den boende. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (S) som ser mycket positivt på husdjur på boendena.

Och i möjligaste mån ska verksamheten vara öppen för att låta husdjur bli en del av boendena. Det som kan sätta stopp för husdjur är om det finns någon som är allergisk. men även det går att lösa, menar Johansson.