Är det fria ordet hotat? Det var titeln på den Institutet för mediestudiers senaste rapport visar att var fjärde svensk kommun i dag saknar bemannad nyhetsredaktion och antalet anställda på redaktionerna har minskar med sju procent på två år.

– Det här är ett hot mot samhället och riskerar i slutändan att leda till att det offentliga samtalet urholkas. Vi förlorar granskningen och det hotar demokratin, säger Alice Bah Kuhnke och påpekade i debatten att det heller inte är så att journalistik kan ersättas av den enorma information som finns inom räckhåll för nästan alla i bland annat digitala kanaler.

För information och journalistik är inte detsamma.

– Det spelar roll att det finns en lokaltidning som granskar. Vi beslutsfattare behöver granskas. Tar vi bort den faktorn blir vi livsfarliga, förklarade kommunalrådet Jimmy Jansson i debatten.

Istället för ett presstöd som räddar lokaljournalistiken (och det lär vi nog aldrig få till fullo) hänger det till syvende och sidst på att du tar ställning för oss och ser till att Katrineholms-Kuriren överlever. För som Jimmy Jansson sa: börjar demokratins grundvalar, det fria ordet, att krackelera, är vi illa ute.