Bruksblåset hälsade besökarna välkomna till Musikens hus.

– Det här är en glädjens dag. I åtta år har vi kämpat för att få till stånd ett minnesmärke över Ragnar Thoursie. Det tog tid men vi lärde oss att aldrig ge upp. Nu står den där bänken därute och på den ska våra barnbarns barnbarns barnbarn sitta i solen, beundra blomsterprakten och läsa dikter av Thoursie, sa Gösta Palmfjord, ordförande i Sällskapet Ragnar Thoursies vänner, under sitt välkomstanförande.

Han berättade att han är mycket glad över att det blev just en bänk till minne av poeten från Katrineholm.

Artikelbild

Patrik Sandin bjöd på vacker sång och Ingunn Ligaarden ackompanjerade på piano.

– Vi sidan av Kerstin Ekman är Ragnar Thoursie den största kulturpersonligheten som vuxit upp i Katrineholm men här har han varit så gott som okänd, berättade Gösta Palmfjord vidare.

Därefter lämnade han över ordet till Gustav Persson som formgett den nya litterära bänken. Han berättade bland annat att han hela tiden haft med sig att fokus ska ligga med textstrofen.

– Alltså får inte bänken överglänsa textstrofen. Formen får heller inte vara för diskret så att folk missar den utan man ska haja till när man ser den.

Han sa också att han tycker att det är modigt av kommunen att välja betong eftersom det är ett laddat material som har en del negativ klang med sig i bagaget

Artikelbild

Många ville provsitta och låta sig fotograferas på den första litterära bänken i Katrineholm.

Ulla Palmfjord läste vidare tre av Ragnar Thoursies dikter. Bland annat "Kvist mot rutan" som är hämtad från Thoursies sista diktsamling Sånger från äldreomsorgen.

Under stunden i Musikens hus framfördes också fem dikter av Ragnar Thoursie i ny och specialbeställd tonsättning av Lennart Fredriksson. Patrik Sandin bjöd på vacker sång och Ingunn Ligaarden ackompanjerade på piano.

Artikelbild

Gustav Persson har formgett den litterära bänken som står i Stadsparken.

Sedan fortsatte invigningsfesten utomhus, i Stadsparken.

I sitt invigningstal hyllade kulturnämndens ordförande Cecilia Björk (S) den unika mannen från Katrineholm. Hon beskrev honom som en dirigent för den svenska kulturpolitiken, som har gjort dubbla avtryck. Dels för att han var huvudsekreterare i den omfattande kulturutredningen som ledde dram till en ny statlig kulturpolitik, dels för sitt författarskap.

I tio år har Katrineholms kommun satsat på den offentliga konsten.

– Nu tar vi ett nytt steg, med litteraturen. Ragnar Thoursies bänk är startskottet för de litterära bänkarna och det är helt rätt att han är nummer ett, sa Cecilia Björk.

Hon tackade också Sällskapet Ragnar Thoursies vänner för deras idoga arbete fram till i dag.

– Genom ert engagemang blir kulturlivet så mycket rikare, sa hon.

Med en pampig trumpetfanfar av Lars-Inge Larsson förklarades så den nya bänken för invigd.