Det var på det senaste mötet i Brottsförebyggande rådet som frågan om kameraövervakning diskuterades, efter den skadegörelse som skett i Tennisparken. 

– Vi har tillräckligt många skadegörelseanmälningar för att vi skulle kunna ansöka om kameraövervakning, säger Hanna Mehaj, säkerhetsansvarig i Vingåkers kommun. 

Hon har också fått frågan från medborgare varför man inte sätter upp kameror i parken. 

– Visst kan man göra det, om man vill ha snabba lösningar. Men då är risken att man bara flyttar problemet någon annanstans. Jag vill göra en orsaksanalys för att se vad skadegörelsen beror på, säger hon. 

I vissa fall kan det vara önskvärt att flytta ett problem till en annan plats.

– Om det sker drogförsäljning utanför en förskola vill man flytta problemet för att skydda barnen, exemplifierar hon. 

Men kameraövervakning i parken skulle kunna få oönskade konsekvenser. 

– Kommer det att ge en otrygg känsla, eller en trygg känsla? Vi vill att parken ska vara en levande plats där folk vill vara. Om vi sätter upp kameror kanske det inte blir den samlingsplats som det var tänkt, funderar hon. 

När orsaksanalysen är klar ska Brottsförebyggande rådet ta ställning till om kameraövervakning är det bästa alternativet. 

– Då får vi titta på den mest kostnadseffektiva lösningen, säger Hanna Mehaj. 

Ansökan om tillstånd för kameraövervakning på allmän plats görs hos Datainspektionen.