Under sommaren och hösten kommer inspektioner på fastigheter att äga rum i de södra delarna av Vingåkers centralort. Detta görs för att husägarna ska kunna åtgärda skador och skräp på tomten. De berörda kommer meddelas via brev och har sedan fyra veckor på sig att städa upp.

Den som utför inspektionerna är byggnadsinspektören på kommunen, men än kan de inte svara på vad de bedömer som en ovårdad fastighet.

– Det är såklart diskuterbart, men det kan handla om skräp, bilar som står och är farlig ur miljösynpunkt eller något som luktar illa. Men vi kommer ta en diskussion med ägaren av fastigheten när vi vet vilka det berör, säger samhällsbyggnadschefen Peter Grönlund.

Det här blir första gången kommunen gör en stor tillsyn över ett helt område.

– Vi känner att det här behövs, ibland när man passerar vissa hus ser man behovet av att någon städar upp, även ur ett säkerhetsperspektiv. Det är vanligt att man inte vill stöta sig med grannar och därför inte kontaktar oss, säger Peter Grönlund.

Om fastighetsägaren trots meddelande inte åtgärdar fastigheten så bryter man den skyldighet man har enligt plan och bygglagen.

– Man kan som fastighetsägare överklaga vårt beslut men vi vill att det ska vara fint här i Vingåker, det är därför vi gör detta. Vi gör inte detta för att jaga folk, säger Grönlund.