Konsekvenserna av coronavirusets smittspridning på samhället i stort påverkar tillgängligheten till sjukvård och ambassadens möjligheter att bistå konsulärt, säger Diana Qudhaib vid UD:s presstjänst om varför man infört de nya rekommendationerna.

Anledningen till undantagen Hongkong och Macao är bland annat att UD bedömer att dessa administrativa regioner i dagsläget är lättare att överblicka.

Och kritisk infrastruktur är inte lika påverkad av de spridningsbegränsade åtgärder som vidtagits, säger Qudhaib.

Även utrikesdepartementet i Norge avråder nu norska medborgare från icke nödvändiga resor till Kina, förutom Hongkong och Macao.

1 800 svenskar

I förra veckan meddelade UD att man helt avråder från resor till Hubei-provinsen och från icke nödvändiga resor till Zhejiang-provinsen i östra Kina.

I Hubei-provinsen ligger Wuhan, staden som värst drabbats av det nya coronavirusets utbrott.

De lokala myndigheterna i området har dessutom infört omfattande reserestriktioner, vilket betyder att det vid en eventuell inresa till Hubei finns risk för 14 dagars karantän innan man kan resa därifrån. Enligt UD bor uppskattningsvis 1 800 svenskar i Kina.

Rekommendationerna gäller tills vidare.

Utökad kapacitet

I Sverige har sjukvården varit tvungna att skicka prover till Folkhälsomyndighetens laboratorium i Solna vid misstanke om det nya coronaviruset. Men nu ska ytterligare åtta laboratorier runt om i landet kunna analysera proverna, enligt ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten.

Laboratorierna som nu kommer att ha kapacitet att analysera prover finns i Umeå, Uppsala, Örebro, Skövde, Halmstad, Lund, Stockholm och Göteborg.

Göteborg har redan börjat analysera misstänkta coronaprover och Stockholm börjar inom kort. Enligt Folkhälsomyndigheten är övriga "på gång".

I nuläget kommer eventuella positiva prover att skickas till Folkhälsomyndigheten för konfirmering.

Folkhälsomyndighetens laboratorium har hittills analyserat 150 prover på uppdrag av hälso- och sjukvården. Alla har varit negativa utom ett fall.