Ska ett landsting äga bostäder och ägna sig åt uthyrning? Frågan har stötts och blötts av Sörmlands landstingspolitiker år ut och år in. För fem år sedan var en försäljning på tapeten. Tanken var att pengarna skulle användas för att "fokusera på kärnverksamheten".

Men bostäderna på Nynäs och Ökna, 37 sommarstugor och 20 permanentbostäder, finns fortfarande i landstingets ägo. Särskilt attraktiva är sommarstugorna. Just nu står 93 sörmlänningar i kö för att få hyra fritidshus och 50 köar för en permanentbostad.

Och den som lyckas få ett kontrakt håller hårt i det. Majoriteten av hyresgästerna har hyrt i mer än 10 år och sex av dem har haft fritidshus i landstingets regi i 30 år och mer, den äldsta sedan 1984.

Trots att landstinget omfamnar hela Sörmland är de flesta av hyresgästerna bosatta i länets södra delar - eller i Stockholm. Majoriteten bor i Nyköping, några i Trosa, Oxelösund och Gnesta och resten i Sockholmsområdet. Däremot finns inte en enda hyresgäst från Sörmlands största stad - Eskilstuna.

En orsak till att de som en gång lyckats bli hyresgäster gärna stannar kvar kan vara de låga hyrorna. Inga hyreshöjningar har gjorts sedan 2007. Årshyran ligger i snitt på 17 867 om året för sommarstugorna, det vill säga 1 488 kronor i månaden. Dyrast är Stora Unnekroka med 28 200 per år. Billigast är hyran för Smedjan på Nynäs med 5000 kronor om året.

Utöver de 37 fritidsbostäderna hyr landstinget också ut 20 permanentbostäder där hyrorna inte heller höjts de senaste tio åren. Permanentbostäderna kostar mellan 2 944 och 4 637 kronor i månaden i kallhyra och också här bor hyresgästerna gärna kvar, flera av dem hyr sedan 20 år och mer. Före detta landstingsrådet Inger Jonasson Sjödin (S) har för sin del haft tillgång till en av permanentbostäderna sedan 1999.

Att invånarna i Sörmlands västra och norra delar inte återfinns bland hyresgästerna kan ha sin förklaring i att de helt enkelt inte vet om att de existerar. Skulle något hus bli ledigt kontaktas de som står på kölistan. Först om ingen i kön är intresserad annonseras objektet ut på Nynäs slotts hemsida och i dagspress. Under åtminstone de senaste fem åren har detta inte varit aktuellt.

Enligt reglerna hyrs bostäderna enbart ut till personer folkbokförda i Sörmlands län. Att en och annan stockholmare återfinns bland hyresgästerna beror sannolikt på att de flyttat vidare sedan de först fick hyreskontrakt. Hyresreglerna stipulerar att ett kontrakt kan ärvas av make, maka eller sambo, men däremot inte av barn.

När det gäller permanentbostäderna ansvarar landstinget för både inre och yttre underhåll. För fritidshusen gäller att hyresgästerna själva ansvarar för det inre underhållet medan landstinget står för det yttre.

En granskning som Eskilstuna-Kuriren gjort visar att inget annat landsting i Sverige ägnar sig åt uthyrning av sommarstugor. Mycket få äger alls några bostäder och i de fall det förekommer handlar det i första hand om personalbostäder med korttidskontrakt på max ett år för att underlätta rekrytering av personal.