Bankskandalen i Sörmland sjunger på sista versen. I april förra året beslutade bankens styrande, på revisorernas inrådan, att den tidigare styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet med anledning av bristande kontroll och styrning. Beslutet att neka ansvarsfrihet för en hel styrelse var unikt i Banksverige.

Därefter lämnade Finansinspektionen sin rapport på fjorton A4-sidor. Kritiken var svidande. Finansinspektionen skrev bland annat att ”Sörmlands sparbank är en av Sveriges större sparbanker” och att bankstyrelsen redan 2014 fick rapporter ”från bankens internrevision om väsentliga brister” i hur regler och riskkontroll följdes. Brister som Finansinspektionen sedan påtalade vid besök 2015.

Finansinspektionen konstaterade också att problemen kvarstått även efter att åtgärder vidtagits ”och att de åtgärder som banken vidtagit i denna del inte varit tillräckliga”. Finansinspektionen ifrågasatte också hur det kunnat undgå styrelsen att hanteringen av tidigare vd Joacim Lindgrens inköp och omkostnader gjorts av flera personer ”där ingen haft ett uttalat helhetsansvar” och ”vidare har samtliga personer som hanterat den verkställande direktörens kostnadsredovisning varit underställda den verkställande direktören”, vilket strider mot reglerna för hur en bank ska vara organiserad.

Artikelbild

Benita Vikström

”Den intressekonflikt som har uppstått genom att de personer som har hanterat den verkställande direktörens kostnadsredovisning har varit underställd densamme” borde ha identifierats av styrelsen, fortsatte Finansinspektionen.

Sörmlands sparbank fick en anmärkning av Finansinspektionen tvingades betala en avgift på 12,7 miljoner kronor i sanktionsavgift, ett slags böter (pengarna tillföll staten). det var högsta bötesbeloppet som utdelades av Finansinspektionen under hela fjolåret.

* * *

På onsdag tar bankens huvudmän plats i Nyköpings teater. Där ska årsstämman hållas. Nu är det bankens huvudmän som ska säga sitt. Ska man driva en skadeståndsprocess mot förra styrelsen med Sven-Olov Carlsson, ordförande, Benita Vikström, vice ordförande, Dot Gade Kulovouri, Staffan Jonsson, David Ekberg, Jan Lewenhaupt och tidigare vd Joacim Lindgren? Ska pengar krävas för den skada och de kostnader banken tvingats till? Är någon mer eller mindre skyldig?

Artikelbild

Jan Lewenhaupt.

Det är frågor som bankens huvudmän ska ta ställning till. Bankens huvudmän består av närmare 50 personer och företräder bankens kunder. Hälften av huvudmännen är politiker och valda av respektive kommunfullmäktige där Sörmlands sparbank verkar (Oxelösund, Flen, Vingåker, Nyköping, Katrineholm). Övriga är företagare eller handplockade, men ska även de företräda bankkunderna.

Banken har kallat in extern hjälp för att gå igenom en eventuell skadeståndsprocess. Bankens huvudmän har fått information om processen och för- och nackdelar. En skadeståndsprocess kan bli energi- och kostnadskrävande och kanske inte resultera i önskat utfall. Men samtidigt kan en skadeståndsprocess vara det moraliskt riktiga för att klargöra ansvarsfrågan.

Artikelbild

Joacim Lindgren

* * *

Huvudman Ewa Callhammar (L), Katrineholm, har tidigare sagt att "man ska kräva skadestånd" av tidigare styrelsen. Nu är hon mer kortfattad.

Artikelbild

Dot Gade Kulovouri.

– Jag säger inget förrän efter stämman, säger hon.

Du företräder kunderna har du varit i kontakt med dem och vad säger de?

Artikelbild

Staffan Jonsson.

– Jag säger inget förrän efter stämman, svarar Ewa Callhammar.

Huvudman Stefan Toll, Malmköping, är också kortfattad och säger att det är stämman som avgör skadeståndsprocessen. Han säger även att "kunderna är inte så insatta" i frågan.

Artikelbild

På onsdag håller Sörmlands sparbank årsstämma på Nyköpings teater. Valberedningen föreslår att ingen skadeståndsprocess ska drivas mot den tidigare styrelsen det vill säga Sven-Olov Carlsson, Benita Vikström, Dot Gade Kulovouri, Jan Lewenhaupt, David Ekberg, Staffan Jonsson och Joacim Lindgren.

Björn Andersson, Vingåker, är valberedningens ordförande vill inte säga så mycket. Han säger dock att han "dagligen träffar" bankkunder.

– Och där finns idéer åt bägge håll (skadestånd eller icke), säger han.

Artikelbild

David Ekberg

Karl-Eric Holmsten (S), Flen, säger att han inte vill uttala sig innan stämman.

– Jag har kontakt med folk i Flen och det finns de som tycker både och (skadestånd eller icke), säger han.

Tommy Ljung (M), Nyköping, säger att han inte bestämt sig.

– Jag pratar med kunder nästan varje vecka och det finns ingen entydig reaktion, varken bu eller bä, säger han.

Andra huvudmän tycker den tidigare styrelsen "haft det tillräckligt jobbigt ändå" och är därför tveksamma till en skadeståndsprocess.

Sedan tidigare pågår en brottsutredning mot Joacim Lindgren för trolöshet mot huvudman.