Sjukfrånvaron bland personalen i förskola och skola minskade betydligt under 2017. Under januari till mars 2018 har den genomsnittliga sjukfrånvaron varit fortsatt låg. När det gäller förskolorna är det stora skillnader i sjukfrånvaron, från 0,5 procent på Lärkans förskola till 31 procent på Marmorbyns förskola.

Det här togs upp till diskussion på barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

– Vi vill ha information om vad det beror på. Vi tror att det beror på att någon är långtidssjukskriven men vi vill få informationen så vi vet, annars blir man lite fundersam. Man måste ju veta om det är en arbetsmiljöfråga eller vad det beror på. Det ska vi få en ny rapport om på nästa nämnd, säger Helena Edrenius (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Generellt är sjukfrånvaron högre inom förskolan än inom grundskolan.

När det gäller fritidshemmen har det under perioden varit väsenligt högre sjukfrånvaro på Slottets fritidshem än på Sävsta fritidshem.

Helena Edrenius har tidigare ifrågasatt det stora antalet övertidstimmar i skolan.

Personaluppföljningen visar att antalet övertidstimmar har minskat de senaste tre månaderna jämfört med samma period i fjol. I februari i år var antalet övertidstimmar 36 stycken, jämfört med 80 timmar i fjol.

I mars 2018 var 11 övertidstimmar det lägsta de senaste tre åren.

Vikariekostnaderna har under årets tre första månader varit lägre än under samma period 2017 och 2016.