Orsaken till stoppet uppges vara att onormalt höga temperaturer uppmätts i masugnens mantel. Detta trots att masugnen helrenoverades 2011 och även delrenoverades 2016.

Enligt SSAB hade man räknat med att masugnen var tillräckligt rustad för att klara hela perioden fram till 2025, då man genomfört omställningen till en så kallad ljusbågsugn.

Nu väntar analyser och reparationer, vilket beräknas ta två veckor. Under tiden är det fortsatt stopp i masugnen. För kunderna är lägre och försenade leveranser att räkna med.

"SSAB Special Steels kommer att utnyttja SSAB:s globala produktionskapacitet för att minimera försenade leveranser till kunder under stoppet.", skriver företaget i ett pressmeddelande.

Resultatet väntas påverkas med cirka 150 miljoner kronor, meddelar SSAB, varav merparten under tredje kvartalet.