SN har tidigare skrivit flera gånger om projektet Hybrit-projektet som SSAB är del i. Målet är att hitta ett sätt att förnya den uråldriga masugnsprocessen och forska fram ett sätt tillverka stål fossilfritt.

– Vi siktar på att starta byggandet av en pilotanläggning nästa år. Det är inget som har hänt än som säger att det här inte skulle vara möjligt, att det inte skulle vara i drift 2045, säger SSAB:s vd Martin Lindqvist.

– Det innebär att vi måste göra investeringar. Det här är en långsiktig plan som i slutändan inte bara är bra för miljön utan även för oss, fortsätter Lindqvist.

Artikelbild

150 1718 ton koldioxid per år släpps ut från SSAB Oxelösund. En stor del kommer från masugnen. Att framställa järn från järnmalm är med dagens teknik är något som bidrar mycket till koldioxidutsläppen som i sin tur påverkar klimatet.

Lyckas vi inte med Hybrit-projektet så betyder det andra utmaningar

Än är det inte helt klart att nästa steg i projektet sjösätts. Men Viktoria Karsberg menar att målet att SSAB ska bli fossilfritt inte har formulerats såhär tydligt tidigare.

– Masugnarna står för 90 procent av våra koldioxidutsläpp, men vi har även andra delar. Nu samlar vi ihop alltihop i ett och samma mål, att vi ska bli fossilfria till 2045, säger hon.

– Det är ytterst troligt att vi börjar bygga en pilotanläggning under nästa år. Det är inte slutgiltigt beslutat än, men det ser väldigt positivt ut, fortsätter Karsberg.

Artikelbild

Såhär är det tänkt att den nya typen av järnframställning ska gå till. Järnsvampen som fås fram med hjälp av vätgas i stället för kol smälts sedan tillsammans med skrot i en ljusbågsugn.

[fakta nr="2"]

Kommer pilotanläggningen att byggas i Oxelösund?

– Det är inte sagt var den ska ligga än, säger Karsberg.

I ett pressmeddelande skriver Martin Lindqvist att hållbarhetsfrågan omvandlar hela stålindustrin.

‒Det krävs omfattande åtgärder för att minska klimatförändringarna. Våra nya mål är väldigt ambitiösa, men vi är helt säkra på att vi kommer att uppnå dem. För att uppnå målen krävs det stora ansträngningar i hela organisationen och samarbete med staten, forskningsinstitut, universitet och andra partners, skriver han.

Sverige har som målsättning att minska sina koldioxidutsläpp avsevärt och på sikt inte ha några nettoutsläpp i atmosfären. Om SSAB inte är med på tåget blir det i princip omöjligt. Stålindustrin stod för de enskilt största koldioxidutsläppen i Sverige 2016.

SSAB Oxelösund ligger enligt Naturvårdsverket fyra på listan över de anläggningar som släpper ut mest koldioxid i Sverige med 1, 5 miljoner ton koldioxid per år.