Pipelines med naturgas, ljusbågsugn och ny kraftledning. Det är några av de saker som SSAB:s omställning till ett nytt sätt att tillverka stål innebär. Då behövs ett nytt verksamhetstillstånd och ett av de första stegen mot det är att bjuda in till samråd.

– Klockan 18 den 26 mars kan den som är intresserad komma till vår kontorsbyggnad där vi har ett samråd. Det kommer att handla om vår omvandling och stängning av masugnarna. Vi ska ha en presentation och det kommer gå att ställa frågor och lämna synpunkter, säger Sari Heikkinen som är kommunikationsansvarig på SSAB Oxelösund.

SSAB hoppas att ljusbågsugnen ska vara klar 2025 och att man då ska kunna gå över till skrotbaserad ståltillverkning. Men det är många saker som behöver förändras tills dess.

– Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter som vi måste ta till oss, säger Heikkinen.

Nyligen gav SSAB Oxelösund ut en tidning som heter ”Klimatsteget” och som delades ut till alla hushåll i Oxelösund.

– Vi räknar med att den ska komma ut två gånger per år under åtminstone fem år. Det är så många bitar som hänger ihop i en sådan här omställning så det kan vara bra att få ett samlat grepp.