95 procent av alla hushåll och företag ska till 2020 ha tillgång till en bredbandsuppkoppling på minst 100 Mbit/s. Fem år senare ska andelen vara 100 procent. Det är det mål som regeringen satt upp i den nationella bredbandsstrategin, "Sverige helt uppkopplat 2025".

Nya siffror från Post- och telestyrelsen, som har bearbetats av Svenska Stadsnätsföreningen, visar att genomsnittet för Sörmland i nuläget ligger på 66 procent. Det placerar Sörmland på en sjundeplats bland Sveriges 21 län.

– Det är fortfarande långt kvar till målet att alla sörmlänningar kan ansluta sig till snabbt bredband år 2025. För att nå ditt krävs fortsatt sund konkurrens på bredbandsmarknaden, där många aktörer investerar och kommunerna tar sitt ansvar för att garantera långsiktighet och öppna nät, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen, i ett pressmeddelande.

Högst upp på listan hamnar Stockholms län, med 83 procent, följt av Gotland som når upp till 79 procent. Blekinge län ligger längst ner, med 50 procent.

Störst tillgång till fiberbredband i Sörmland är det i Nyköping, där andelen anslutna hushåll uppgår till 74 procent. På delad andra plats ligger Eskilstuna och Oxelösund. Minst tillgång är det i Vingåker – 48 procent.